Ajankohtaista

4.12.2018HAKU KESÄN 2019 LEIREILLE 28.2.2019 MENNESSÄLue lisää »8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

PWS-aikuinen

 

Verraten harva PWS-aikuinen selviytyy aikuisiässä itsenäisesti. On hyvin tavallista, että erityisesti suhde syömiseen ja ruokaan jää pysyvästi siinä määrin ongelmalliseksi, että ulkopuolista tukea tarvitaan. Vaikean ylipainon esiintyminen on tavallista ja painonhallinta aiheuttaa usein jatkuvaa kamppailua. Myös esimerkiksi käsitys rahasta ja sen merkityksestä jää tavallisesti sen verran puutteelliseksi, että ulkopuolinen apu on tarpeen.

Kiinnostus syömiseen voi olla niin kova, ettei hän voi vastustaa kiusausta näpistellä tai varastaa ruokaa. Tilanteen hallitsemista hankaloittaa se, että yhteiskunnassamme ruokaa on tarjolla kaikkialla ja ruokaa on saatavilla joka paikasta. 

Nykyään suurin osa PWS-nuorista käy ammatillisen koulun ja saavuttaa hyvän koulutustason. Jotta koulutus ei mene hukkaan, valmistumisen jälkeen jokaiselle tulisi löytää joko mielekäs työtoimintapaikka tai oikea palkkatyö. Sopivan työpaikan löytyminen vaatii usein ponnisteluja.  Yleensä PWS-aikuisen vaikeudet työssäkäynnissä johtuvat sosiaalisten taitojen puutteesta, haastavasta käyttäytymisestä sekä syömiseen liittyviä ongelmista. PWS-nuoria voidaan auttaa kouluvuosien aikana pääsemään jossain määrin eroon näistä ongelmista, mutta on silti tärkeää olla realistinen tulevaisuuden uravaihtoehdoista. Vaikka monet PWS-aikuiset pystyisivätkin työskentelemään tuetusti avoimilla työmarkkinoilla, osalle paras vaihtoehto voi olla työ- ja päivätoimintakeskus.

Vaikka PWS-henkilöt kohtaavat koko elämänsä ajan hyvin erityislaatuisia haasteita, oireyhtymän erityispiirteiden tunteminen ja niiden ymmärtäminen sekä oikeanlainen tuki auttavat heitä elämään hyvän elämän. PWS-aikuisten elämänlaatu on viime vuosikymmeninä huomattavasti parantunut ja elinikä olennaisesti kasvanut.
 

Takaisin PWS-tietopankin etusivulle