Ajankohtaista

4.12.2018HAKU KESÄN 2019 LEIREILLE 28.2.2019 MENNESSÄLue lisää »8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

PWS ja käyttäytyminen

 

Käyttäytymiseen vaikuttavat aina monet tekijät: kulttuuriset ja sosiaaliset seikat sekä vanhempien ja läheisten asenteet. Myös perintötekijöillä on yksilöllisiä vaikutuksia käyttäytymiseen. Joskus muutokset käyttäytymisessä tai tunne-elämässä voivat johtua myös mielenterveyden ongelmista. Lisäksi on olemassa joitakin käyttäytymiseen liittyviä piirteitä, jotka johtuvat suoraan Prader–Willin oireyhtymästä; itsepäisyys, jankuttaminen ja pakkomielteinen käyttäytyminen, muutoksen vastustaminen, asioihin juuttuminen, toistuvat kiukku- tai raivokohtaukset, valehteleminen, ihon nyppiminen jne. Vaikka yksilölliset erot ovat suuria, lähes kaikilla esiintyy ainakin jossakin määrin tämäntyyppisiä piirteitä. Nämä käyttäytymisen piirteet vaativat usein paljon kärsivällisyyttä sekä henkilöiltä itseltään että heidän läheisiltään ja koko lähipiiriltä. PWS-henkilöiden käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ovat erilaisia iän, ulkoisten olosuhteiden sekä tunne-elämän kehityksen perusteella.  

Vaikka PWS-henkilöillä on usein käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, on heillä myös paljon sellaisia positiivisia ominaisuuksia, joita kannattaa opetella käyttämään voimavarana arkipäivän tilanteissa. Niiden avulla on usein mahdollista selvitä hankalistakin tilanteista. PWS-henkilö on tyypillisesti hyvin järjestelmällinen ja taipuvainen noudattamaan rutiineja, huumorintajuinen, ystävällinen, sosiaalinen, kiltti ja huolehtivainen. Näitä ja monia muita PWS-henkilön positiivisia luonteenpiirteitä voidaan oikealla kannustamisella kehittää ja niitä voidaan opetella hyödyntämään. 

PWS-henkilön käyttäytymisongelmat liittyvät geneettiseen aivojen hypotalamuksen alueen vaurioon tai häiriöön. Geneettiseen vaurioon liittyy usein myös ymmärtämisen ja oppimisen vaikeuksia. Jos tyypillisiä PWS-henkilöllä esiintyviä käyttäytymisen piirteitä tarkastelee tuntematta niiden taustaa, saa helposti kuvan hankalasta ja epämiellyttävästä henkilöstä. On siis syytä muistaa, että monet PWS-henkilön käyttäytymisen piirteet johtuvat aivojen toiminnan häiriöstä eikä siitä, että PWS-henkilöllä olisi psyykkinen häiriö tai että hänellä vain olisi ilkeä, paha tai vaikea luonne. 

PWS-henkilöillä ilmenee usein voimakkaita tunnetilojen vaihteluita, jotka johtavat helposti toistuviin kiukunpuuskiin. Näiden kiukku- ja raivopuuskien hallitseminen on usein varsin haasteellista. PWS-henkilöille on myös tyypillistä, että he katuvat jälkeenpäin aidosti raivokohtauksiaan ja ovat vilpittömästi pahoillaan tapahtuneesta. Silti se ei näytä estävän heitä tekemästä samaa uudelleen. 

PWS-henkilön käyttäytymistä voidaan hallita, mutta sitä ei suoranaisesti voida muuttaa. Ei-toivottua käyttäytymistä esiintyy, kun PWS-henkilö menettää tilanteen hallinnan. Ei-toivotun käyttäytymisen esiintymistä voidaan vähentää, mutta se edellyttää aina ensin niiden syiden tai tilanteiden tunnistamista, jotka helposti johtavat tilanteen luisumiseen pois raiteiltaan ja yritettävä vähentää näiden syiden esiintymistä.  

Takaisin PWS-tietopankin etusivulle